naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.com
CC

Vloga izvedenca geodetske stroke v nepravdnih postopkih

The role of experts in the land surveying profession in non-contentious civil procedures

Avtor(ji):

Vesna Rijavec

Izvleček:

Članek pokriva vse bistvene vidike udejstvovanja izvedenca geodetske stroke v sodnih postopkih. Pri tem se osredotoča na nepravdne postopke za ureditev mej, za delitev stvari in skupnega premoženja, za določitev nujne poti in izvršilni postopek za razdelitev stvari. Posebej je obravnavana problematika delitve na etažno lastnino, ki se konča z vpisom v kataster stavb in zemljiško knjigo. Avtorica pojasnjuje, kako sodnik in izvedenec sodelujeta na naroku in zunaj njega, ter opozarja, da mora sodna odločba skupaj z elaboratom omogočati vpis v kataster, pri delitvi nepremičnine s parcelacijo zemljišča ali z nastankom etažne lastnine pa tudi v zemljiško knjigo. Prispevek z uporabo pravnih virov z obeh področij pozitivno zaznamuje opredeljevanje do spornih vprašanj, ki se pojavljajo v razmerju med pravno in geodetsko stroko.

Ključne besede:

sodni izvedenec, geodet, nepravdni postopki, solastnina, etažna lastnina, meja, parcelacija, elaborat, kataster, zemljiška knjiga

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.04.750-763

Citation:

Vesna Rijavec (2011). Vloga izvedenca geodetske stroke v nepravdnih postopkih. | The role of experts in the land surveying profession in non-contentious civil procedures. Geodetski vestnik, 55 (4), 750-763. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.04.750-763

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.com
CC