naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Analiza znanstvenih objav v slovenskem gradbeništvu in geodeziji na primeru UL FGG

Analysis of scientific publications in civil and geodetic engineering in Slovenia, in the case of the Faculty of civil and geodetic engineering in University of Ljubljana

Avtor(ji):

Teja Koler Povh, Primož Južnič, Žiga Turk, Goran Turk

Izvleček:

Razvoj znanosti spremlja rast znanstvenih objav, predvsem v obliki člankov v recenziranih znanstvenih revijah. Analizirali smo znanstvene članke s področja gradbeništva in geodezije, ki so jih zaposleni na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani objavili med letoma 2003 in 2008, njihovo citiranost, načine objavljanja in odprto dostopnost. Analizo smo opravili v informacijskih sistemih ISI/Web of Knowledge in Google Scholar. Želeli smo ugotoviti, kako obravnavana sistema pokrivata znanstveno produkcijo in njihovo odmevnost, torej število člankov in njihovo citiranost, ter podatke primerjati. Ugotovili smo, da so razlike med sistemoma glede na navedena elementa majhne.

Ključne besede:

znanstvene objave, gradbeništvo, geodezija, citiranost objav, odprti dostop, zelena pot odprtega dostopa

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.04.764-780

Citation:

Teja Koler Povh, Primož Južnič, Žiga Turk, Goran Turk (2011). Analiza znanstvenih objav v slovenskem gradbeništvu in geodeziji na primeru UL FGG. | Analysis of scientific publications in civil and geodetic engineering in Slovenia, in the case of the Faculty of civil and geodetic engineering in University of Ljubljana. Geodetski vestnik, 55 (4), 764-780. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.04.764-780

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC