naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Vpliv stiskanja jpeg2000 z izgubami na klasifikacijo posnetkov worldview-2

Effects of lossy jpeg2000 compression method on worldview-2 image classification

Avtor(ji):

Aleš Marsetič, Žiga Kokalj, Krištof Oštir

Izvleček:

Stiskanje z izgubami se vse pogosteje uporablja v daljinskem zaznavanju, čeprav njegov vpliv na rezultate obdelav posnetkov še ni v celoti raziskan. V članku so predstavljeni učinki stiskanja JPEG2000 z izgubami na klasifikacijo posnetkov zelo visoke ločljivosti WorldView-2. Za klasifikacijo stisnjenih posnetkov smo prvič uporabili objektni metodi k-najbližji sosed (k-nearest neighbor) in metodo podpornih vektorjev (support vector machine), ki smo ju tudi primerjali. Rezultati razkrivajo vpliv stiskanja na same posnetke, segmentacijo in končno klasifikacijo. Študija dokazuje, da v splošnem stiskanje z izgubo ne vpliva negativno na klasifikacijo posnetkov, še več, v nekaterih primerih ima klasifikacija stisnjenih posnetkov boljše rezultate kot klasifikacija izvirnih posnetkov. Natančnost klasifikacij z metodo podpornih vektorjev kaže na možnost stiskanja podob do razmerja 30 : 1 brez izgube natančnosti klasifikacije. Najboljši rezultat z metodo k-najbližji sosed smo pridobili z najvišjim kompresijskim razmerjem (100 : 1). V raziskavi smougotovili, da metoda podpornih vektorjev daje boljše rezultate klasifikacije kot metoda k-najbližji sosed ter se priporoča tudi za nadaljnje raziskave. Poleg metode klasifikacije ima pri natančnosti rezultatov pomembno vlogo tudi segmentacija posnetkov.

Ključne besede:

slikovno stiskanje z izgubami, objektna klasifikacija, JPEG2000, WorldView-2, metoda podpornih vektorjev, k-najbližji sosed

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.02.275-289

Citation:

Aleš Marsetič, Žiga Kokalj, Krištof Oštir (2012). Vpliv stiskanja jpeg2000 z izgubami na klasifikacijo posnetkov worldview-2. | Effects of lossy jpeg2000 compression method on worldview-2 image classification. Geodetski vestnik, 56 (2), 275-289. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.02.275-289

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC