naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Od reg elta do spatial station: štiri desetletja elektronskih tahimetrov zeiss (trimble)

From reg elta to spatial station: four decades of zeiss electronic tacheometers (trimble)

Avtor(ji):

Nedim Tuno, Admir Mulahusić, Dušan Kogoj

Izvleček:

V prispevku je podan osnovni pregled zgodovinskega razvoja elektronskih tahimetrov, in sicer prek rešitev, ki so jih razvili v nemški tovarni geodetskih instrumentov Zeiss. Prav zahodnonemški Zeiss je prvi v svetu izdelal elektronski tahimeter. Temu instrumentu namenjamo posebno pozornost. Kronološko so v nadaljevanju predstavljene zmožnosti različnih tahimetrov v trideset let dolgem razvoju. Na koncu je predstavljeno današnje stanje razvoja in proizvodnje tahimetrov v Zeissu po tem, ko je ta nekoč vodilni proizvajalec geodetskih instrumentov postal sestavni del velikega koncerna Trimble.

Ključne besede:

elektronski tahimeter, Zeiss, Trimble, zgodovinski razvoj

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.03.415-426

Citation:

Nedim Tuno, Admir Mulahusić, Dušan Kogoj (2012). Od reg elta do spatial station: štiri desetletja elektronskih tahimetrov zeiss (trimble). | From reg elta to spatial station: four decades of zeiss electronic tacheometers (trimble). Geodetski vestnik, 56 (3), 415-426. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.03.415-426

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC