naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Evaluating the repeatability of rtk gps measurements using analysis of variance

Vrednotenje ponovljivosti opazovanj rtk gps z analizo variance

Avtor(ji):

Atunç Pirti

Izvleček:

Namen raziskave je oceniti ponovljivost RTK-metode GPS-opazovanj v odvisnosti od različne geometrije razporeditve satelitov in z uporabo različnih referenčnih postaj. Uporabili smo metodo enosmerne analize variance (ANOVA), ki omogoča učinkovito primerjavo spremenljivosti podobnih meritev. RTK-metodo GPS-opazovanj smo opravili z več referenčnimi postajami, saj je tako mogoče doseči homogeno natančnost v celotni mreži. Prav tako je natančnost manj odvisna od oddaljenosti izmeritvenih točk od referenčne postaje. Tako sta omogočeni visoka zanesljivost in dostopnost opazovanj, saj lahko eno referenčno postajo ob morebitnem izpadu nadomestimo z drugo, kar je velika prednost pred uporabo samo ene referenčne postaje. Z metodo ANOVA lahko učinkovito preverimo kakovost popravkov, ki jih ustvarijo posamezne referenčne postaje.

Ključne besede:

RTK GPS, natančnost, ponovljivost, ANOVA

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.03.427-442

Citation:

Atunç Pirti (2012). Evaluating the repeatability of rtk gps measurements using analysis of variance. | Vrednotenje ponovljivosti opazovanj rtk gps z analizo variance. Geodetski vestnik, 56 (3), 427-442. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.03.427-442

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC