naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Merjenje malih alpskih ledenikov: primeri iz Slovenije in Avstrije

Measurements of small alpine glaciers: examples from Slovenia and Austria

Avtor(ji):

Mihaela Triglav Čekada, Matija Zorn, Viktor Kaufmann, Gerhard Karl Lieb

Izvleček:

V zadnjem stoletju in pol se globalne povprečne letne temperature stalno dvigajo. Ena od vidnih posledic tega je spreminjanje velikosti ledenikov. Za spremljanje površinskih in prostorninskih sprememb ledenikov obstajajo številne metode, od meritev z merskim trakom, klasičnih geodetskih izmer do daljinskega zaznavanja in fotogrametrije. Uporaba nekaterih je predstavljena na dveh slovenskih (Triglavski ledenik, Ledenik pod Skuto) in dveh avstrijskih ledenikih (Gössnitzkees in Hornkees). Predstavljen je tudi dolgoročen trend zmanjševanja ledenikov Gössnitzkees, Hornkees in Triglavskega ledenika, ki ga na podlagi različnih arhivskih podatkov lahko spremljamo že od začetka 20. stoletja. Čeprav so obravnavani ledeniki različno veliki, izkazujejo primerljiv letni trend zmanjševanja v obdobju med letoma 1929 in 2006.

Ključne besede:

mali alpski ledeniki, geodetska izmera, fotogrametrična izmera, Avstrija, Slovenija

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.03.462-481

Citation:

Mihaela Triglav Čekada, Matija Zorn, Viktor Kaufmann, Gerhard Karl Lieb (2012). Merjenje malih alpskih ledenikov: primeri iz Slovenije in Avstrije. | Measurements of small alpine glaciers: examples from Slovenia and Austria. Geodetski vestnik, 56 (3), 462-481. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.03.462-481

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC