naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Tipi scenarijev in njihova uporaba v prostorskem načrtovanju

Types of scenarios and their application in spatial planning

Avtor(ji):

Damjana Gantar

Izvleček:

Scenariji kot orodje v prostorskem načrtovanju imajo večplastno vlogo. So koristen pripomoček za prikaz načrtovanih posegov v prostoru ali sprememb, ki jih bo po pričakovanjih prinesel razvoj, hkrati so pomembni za spodbujanje sodelovanja deležnikov v načrtovalskem postopku ter izmenjavo informacij in znanj o prostoru in procesih. Njihova uporabnost za posamezen namen je odvisna od tipa scenarija. Obstaja več tipologij scenarijev, v prispevku sta podrobneje predstavljeni dve najpogosteje uporabljeni, opisane so tudi tipologije nekaterih vidnejših predstavnikov futurologije. Sledijo primeri uporabe scenarijev v aplikativnih in raziskovalnih projektih, tujih in domačih, s področja načrtovanja prostora in varstva okolja, v katerih so orisani različni pristopi k izdelavi in uporabi scenarijev. Razprava se dotika primernosti posameznega tipa scenarija za različne namene uporabe v postopku prostorskega načrtovanja in prinaša opozorila na nekatere pomanjkljivosti oziroma slabe strani uporabe scenarijev.

Ključne besede:

scenarij, tip scenarijev, prostorsko načrtovanje, orodja v prostorskem načrtovanju, sodelovanje javnosti

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.03.499-512

Citation:

Damjana Gantar (2012). Tipi scenarijev in njihova uporaba v prostorskem načrtovanju. | Types of scenarios and their application in spatial planning. Geodetski vestnik, 56 (3), 499-512. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.03.499-512

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC