naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Vodna infrastruktura in zemljiški kataster

Water infrastructure and land cadastre

Avtor(ji):

Joc Triglav

Izvleček:

V članku predstavljamo nekaj nazornih primerov z območja Prekmurja, ki se navezujejo na problematiko evidentiranja vodne infrastrukture v zemljiškem katastru. Prekmurje je med geodeti znano po tem, da ima precej višjo geolokacijsko kakovost zemljiškega katastra kot preostala Slovenija. Geodeti to pri svojem delu praviloma znajo upoštevati, kar pa žal ne velja za druge javne službe, ki so pristojne za posamezna področja prostorskega upravljanja, kot so upravljanje vodne in prometne infrastrukture, evidence kmetijske dejanske rabe idr. S primeri bomo najprej ponazorili škodljive posledice neupoštevanja zemljiškokatastrskih pravil in dejstev pri upravljanju objektov vodne infrastrukture, nato pa predstavili koristi upoštevanja zemljiškokatastrskih pravil in dejstev na primeru obsežnega urejanja in katastrskega evidentiranja mejnega potoka Kučnica na državni meji z Avstrijo. Osnovni namen predstavljene problematike je, da pristojni upravljavci vodne infrastrukture v Sloveniji spoznajo in dosledno upoštevajo temeljno vlogo zemljiškega katastra v prostorskem upravljanju.

Ključne besede:

vodna infrastruktura, zemljiški kataster, Prekmurje, dejanska raba, upravljanje s prostorom

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.674-690

Citation:

Joc Triglav (2012). Vodna infrastruktura in zemljiški kataster. | Water infrastructure and land cadastre. Geodetski vestnik, 56 (4), 674-690. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.674-690

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC