naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Vode v okoljskem informacijskem sistemu

Water in environmental information systems

Avtor(ji):

Irena Rejec Brancelj, Urška Kušar, Peter Frantar, Primož Kete, Blaž Barborič, Vesna Dežman Kete, Boštjan Savšek

Izvleček:

V prispevku je obravnavan način vzpostavljanja okoljskega informacijskega sistema, katerega del so tudi vode. Ključni cilj informacijskega sistema je ohraniti in izboljšati kakovost ter razpoložljivost informacij, potrebnih za izvajanje okoljske politike, prispeva pa tudi k zmanjševanju upravnega bremena in boljšemu okoljskemu odločanju. Predstavljeniso temeljna načela za vzpostavitev informacijskega sistema in njegov pomen ter evropske razmere na tem področju. Na podlagi slovenskih primerov in izkušenj so opisana dosedanja prizadevanja in prikazana je prednost dostopa, izmenjave in združljivosti podatkov na primeru voda. Izpostavljene so prednosti porazdeljenega informacijskega sistema tudi za področje voda. Predstavljen je pilotni projekt nadgradnje osnovnih podatkov hidrografije in dejanske rabe vrste vodnih zemljišč.

Ključne besede:

informacijski sistem okolja, vodni informacijski sistem, okoljski podatki, okoljski prostorski podatki, hidrografija

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.737-751

Citation:

Irena Rejec Brancelj, Urška Kušar, Peter Frantar, Primož Kete, Blaž Barborič, Vesna Dežman Kete, Boštjan Savšek (2012). Vode v okoljskem informacijskem sistemu. | Water in environmental information systems. Geodetski vestnik, 56 (4), 737-751. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.737-751

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC