naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Uporabnost podatkov satelitskega in letalskega daljinskega zaznavanja za opazovanje in kartiranje vodnih površin

Usefulness of satellite and aerial remote sensing data for monitoring and mapping of surface waters

Avtor(ji):

Tatjana Veljanovski, Peter Pehani, Peter Lamovec, Krištof Oštir

Izvleček:

Prispevek prinaša pregled in primerjavo zmožnosti zaznavanja vodnih objektov ali vodnih površin z različnimi sistemi daljinskega zaznavanja: optičnimi in radarskimi satelitskimi senzorji ter optičnimi senzorji na letalih. Zmožnosti zaznavanja vode ocenjujemo z več vidikov, in sicer razlik v prostorski in spektralni ločljivosti posnetkov, zahtevnosti predobdelave in priprave posnetkov, načina obdelave oziroma analize posnetkov ter ustreznosti podatkov za vrsto in namen kartiranja. Pozornost namenjamo tudi vrednotenju uporabnosti podatkov daljinskega zaznavanja glede na uspešnost zaznave območij vode v heterogeno strukturiranih okoljih.

Ključne besede:

zaznavanje vode, klasifikacija vode, daljinsko zaznavanje, obdelava posnetkov, radarski in optični posnetki

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.786-801

Citation:

Tatjana Veljanovski, Peter Pehani, Peter Lamovec, Krištof Oštir (2012). Uporabnost podatkov satelitskega in letalskega daljinskega zaznavanja za opazovanje in kartiranje vodnih površin. | Usefulness of satellite and aerial remote sensing data for monitoring and mapping of surface waters. Geodetski vestnik, 56 (4), 786-801. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.786-801

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC