naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Poplave septembra 2010 – obdelava nemerskih fotografij s fotogrametričnim DMR in lidarskimi podatki

The floods of september 2010 – acquisition of data from non-metric images with photogrammetric DTM and LIDAR

Avtor(ji):

Mihaela Triglav Čekada, Matija Zorn

Izvleček:

Leta 2010 so zaradi obilnih padavin med 16. in 19. septembrom Slovenijo zajele velike poplave. Za evidentiranje njihovega obsega so na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU 20. septembra 2010 izvedli terestrično snemanje s Sv. Ane nad Podpečjo, 23. septembra 2010 pa še ročno snemanje iz helikopterja. Posneta so bila poplavljena območja na Ljubljanskem barju, Radenskem polju in Dobrepolju. Terestrično snemanje je bilo izvedeno, ko so bile poplave na Ljubljanskem barju najobsežnejše, snemanje iz helikopterja pa nekaj dni kasneje, ko so že upadale. V članku je predstavljena obdelava posnetkov, ki prikazujejo poplave na Ljubljanskem barju. Snemanjeje potekalo z različnimi nemerskimi fotoaparati, v prispevku pa bo podrobneje obravnavana obdelava posnetkov, narejenih z nemerskim fotoaparatom Cannon PowerShot SX10 IS. Fotoaparat je bil naknadno kalibriran, vendar rezultatov kalibracije ne moremo neposredno uporabiti, saj ne vemo, kako je bil fotoaparat nastavljen med snemanjem. Rob poplavljenega območja je bil izmerjen z interaktivno metodo orientacije posnetka na podlagi DMR. Metoda je enoslikovna in omogoča zajem 3R-podatkov že z enega samega posnetka. V članku primerjamo rezultate interaktivne orientacije, pridobljene na podlagi fotogrametrično izdelanega DMR 5 m x 5 m in lidarskih podatkov. Ovrednotena je uporabnost navedenih podatkov za 3R-zajem obsega poplav z interaktivno metodo orientacije.

Ključne besede:

interaktivna orientacija, obdelava nemerskih posnetkov, DMR, poplave 2010, Ljubljansko barje

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.802-813

Citation:

Mihaela Triglav Čekada, Matija Zorn (2012). Poplave septembra 2010 – obdelava nemerskih fotografij s fotogrametričnim DMR in lidarskimi podatki. | The floods of september 2010 – acquisition of data from non-metric images with photogrammetric DTM and LIDAR. Geodetski vestnik, 56 (4), 802-813. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.802-813

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC