naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Pomen geodetskih podatkov pri analizah poplav

The importance of geodetic data in flood analyses

Avtor(ji):

Lidija Globevnik, Dunja Zupan Vrenko

Izvleček:

Poplavno vodo matematično modeliramo z uporabo Saint Venantovih enačb, pri čemer je ključen podatek o višini terena in vode. Za dober rezultat potrebujemo dobre in natančne podatke o terenu in višini zabeležene poplavne vode, za katero poznamo pretočne količine. Metode daljinskega zaznavanja dajejo uporabne podatke o terenu in višini poplavne vode. Pazljivost je potrebna pri geolociranju posnetkov in njihovi interpretaciji. Infrardeči (IR) posnetki poplav iz leta 2010 so se izkazali za dobre in uporabne. V članku so prikazani rezultati interpretacije vseh posnetkov.

Ključne besede:

poplava, hidravlično modeliranje, infrardeča kamera, LiDAR, geodetski podatek

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.814-825

Citation:

Lidija Globevnik, Dunja Zupan Vrenko (2012). Pomen geodetskih podatkov pri analizah poplav. | The importance of geodetic data in flood analyses. Geodetski vestnik, 56 (4), 814-825. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.814-825

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC