naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Analiza višin poplavne vode v Ljubljani in na Ljubljanskem barju

Analysis of the flood in Ljubljana and on the Ljubljana moor

Avtor(ji):

Božo Koler, Tilen Urbančič, Andrej Vidmar, Lidija Globevnik

Izvleček:

Po poplavah, ki so prizadele Slovenijo v septembru 2010, je Inštitut za vode Republike Slovenije z GNSS-višinomerstvom določil višino geodetskih točk, ki so bile uporabljene za določitev višine poplavne vode na Ljubljanskem barju in v Ljubljani. Višine točk, določene z GNSS-višinomerstvom, smo kontrolirali s trigonometričnim višinomerstvom, z navezavo na reperje mestne nivelmanske mreže Ljubljana. Analizirana je natančnost določitve višin točk in določena razlika med višinami točk, ki so bile določene z GNSS- oziroma trigonometričnim višinomerstvom.

Ključne besede:

poplave, geodetske točke, GNSS-višinomerstvo, trigonometrično višinomerstvo, razlike višin, analiza natančnosti

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.846-860

Citation:

Božo Koler, Tilen Urbančič, Andrej Vidmar, Lidija Globevnik (2012). Analiza višin poplavne vode v Ljubljani in na Ljubljanskem barju. | Analysis of the flood in Ljubljana and on the Ljubljana moor. Geodetski vestnik, 56 (4), 846-860. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.846-860

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC