naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Izvedeniška dejavnost na področju nepremičnin v Španiji

Land surveyors as expert witnesses in real estate litigation matters in Spain

Avtor(ji):

Natalia Garrido Villén, Alberto Antón-Merino, José Luis Berné Valero, Carmen Femenia Ribera

Izvleček:

V članku predstavljamo delo izvedencev in najpogostejše primere izdelave izvedeniških poročil, ki jih v skladu s sedanjo špansko zakonodajo zahtevajo sodišča in odvetniki od tehnične discipline, povezane z nepremičninami. Po določbi 348. člena španskega državljanskega zakonika je »lastnina pravica do neomejenega uživanja in upravljanja stvari, razen v primerih, ki jih določa zakon. Poleg tega ima lastnik pravico, da zahteva stvar od imetnika oziroma nosilca.« Posledica tega pravila so številni pravni spori v Španiji. Poročila o ocenjevanju uspešnosti na tem področju so lahko v pomoč izvensodnim strokovnjakom in odvetnikom v zvezi s tehničnimi vprašanji in so včasih celo odločilnega pomena.

Ključne besede:

izvedeniška dejavnost, nepremičnine, izvedeniška poročila, geodetske meritve

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.01.066-084

Citation:

Natalia Garrido Villén, Alberto Antón-Merino, José Luis Berné Valero, Carmen Femenia Ribera (2013). Izvedeniška dejavnost na področju nepremičnin v Španiji. | Land surveyors as expert witnesses in real estate litigation matters in Spain. Geodetski vestnik, 57 (1), 66-84. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.01.066-084

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC