naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Hipotekarni trg v Republiki Srbiji: trenutno stanje in obeti

Mortgage market in the Republic of Serbia: present situation and prospects

Avtor(ji):

Zagorka Gospavić, Jelena Gučević, Olivera Vasović, Vladan Đokić

Izvleček:

Prispevek obravnava razvoj hipotekarnega trga posojil v Republiki Srbiji z razvojem instrumentov za zagotavljanje pravne varnosti naložb - tako za upnike kot za dolžnike. Obrazloži postopek ustanavljanja katastra nepremičnin, ki je predpogoj za registracijo hipotek na nepremičninah. Vzpostavitev centralnega hipotekarnega registra je dodatna storitev, ki zagotavlja preglednost postopkov in razvoja hipotekarnega trga. Celoten postopek je razviden iz statističnih podatkov o rasti števila registriranih hipotek, začenši z letom 1998 do konca leta 2011. Vpliv svetovne gospodarske krize na zmerno znižanje števila novih hipotek v Republiki Srbiji je dokaj očiten.

Ključne besede:

kataster nepremičnin, hipotekarni kredit, hipotekarni trg, centralni hipotekarni register, registracija

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.01.085-096

Citation:

Zagorka Gospavić, Jelena Gučević, Olivera Vasović, Vladan Đokić (2013). Hipotekarni trg v Republiki Srbiji: trenutno stanje in obeti. | Mortgage market in the Republic of Serbia: present situation and prospects. Geodetski vestnik, 57 (1), 85-96. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.01.085-096

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC