naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Predlog za spremembo urbanega sistema Slovenije

Proposal of changes in the urban system of Slovenia

Avtor(ji):

Andrej Pogačnik

Izvleček:

V članku avtor raziskuje hipotezo, da se urbani sistem Slovenije v zadnjih dvajsetih letih ni razvijal, kot je bilo načrtovano. Večja mesta so se razvijala bolj, in sicer v obliki suburbanizacije, manjša pa so stagnirala in niso upravičila svoje vloge nacionalnih središč. Tako predlaga vnovično znanstveno preveritev urbanega sistema kot sestavine novega državnega strateškega prostorskega načrta. Zagovarja tezo, naj država krepi samo sedem regionalnih središč (vključno z mesti nacionalnega pomena – Ljubljano, Mariborom in Koprom), druga mesta pa naj se razvijajo po načelih svobodnega tekmovanja.

Ključne besede:

urbani sistemi, Slovenija, policentrizem, regionalni razvoj

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.01.097-111

Citation:

Andrej Pogačnik (2013). Predlog za spremembo urbanega sistema Slovenije. | Proposal of changes in the urban system of Slovenia. Geodetski vestnik, 57 (1), 97-111. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.01.097-111

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC