naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Optimalna dolžina vizure digitalnega nivelirja leica geosystems DNA03

Optimal sighting distance of a leica geo-systems DNA03 digital level

Avtor(ji):

Edin Mazić, Nedim Tuno, Simona Savšek, Dušan Kogoj

Izvleček:

Digitalni nivelirji so zelo poenostavili delo na terenu, saj so čitanje na lati, popravki meritev in shranjevanje podatkov popolnoma avtomatizirani. Vendar tudi na te instrumente deluje niz vplivov, ki lahko povzročijo odstopanja v meritvah. To se nanaša predvsem na negativni vpliv refrakcije, ki je glavni moteči dejavnik za doseganje natančnosti preciznega nivelmana. Na podlagi strokovne analize merskih pogojev je treba spremljati vpliv refrakcije in izbrati najustreznejšo metodo dela. Zato je zelo pomembno določiti optimalno dolžino vizure, ki bo omogočala doseganje optimalnih rezultatov, hkrati pa ohranila čim večjo produktivnost dela na terenu. V tem delu je objavljeno raziskovanje vpliva dolžine vizure digitalnega nivelirja Leica DNA03 na končne rezultate merjenja nivelmanske mreže.

Ključne besede:

nivelman, digitalni nivelir, kodirana lata, refrakcija optimalna dolžina vizure

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.02.233-244

Citation:

Edin Mazić, Nedim Tuno, Simona Savšek, Dušan Kogoj (2013). Optimalna dolžina vizure digitalnega nivelirja leica geosystems DNA03. | Optimal sighting distance of a leica geo-systems DNA03 digital level. Geodetski vestnik, 57 (2), 233-244. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.02.233-244

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC