naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Zagotavljanje kakovosti georeferenciranja podatkov aerolaserskega skeniranja za upravljanje voda

Quality assurance of georeferencing airborne laser scanning data for water resource management

Avtor(ji):

Vasja Bric, Sandi Berk, Mihaela Triglav Čekada

Izvleček:

V prispevku je obravnavana problematika zagotavljanja kakovosti podatkov aerolaserskega skeniranja. Predstavljeni so delni rezultati projekta, imenovanega »Lasersko skeniranje in aerofotografiranje Slovenije 2011«. Opisani so postopki nadzora kakovosti rezultatov s poudarkom na georeferenciranju, ki bi ustrezalo merilom za njihovo uporabo pri upravljanju voda. Izpostavljeni so dejavniki, ki vplivajo na kakovost podatkov. Dosežena kakovost neposrednega georeferenciranja je ocenjena na podlagi izkušenj, pridobljenih pri nadzoru kakovosti rezultatov projekta. Obravnavana je tudi kakovost transformacij v državni ravninski in višinski referenčni sistem. Podana so priporočila za naknadno izboljšanje kakovosti podatkov, ki bo mogoče z vzpostavitvijo novega državnega višinskega referenčnega sistema in novega modela geoida.

Ključne besede:

georeferenciranje, kakovost podatkov, upravljanje voda, lidar, aerolasersko skeniranje

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.02.271-285

Citation:

Vasja Bric, Sandi Berk, Mihaela Triglav Čekada (2013). Zagotavljanje kakovosti georeferenciranja podatkov aerolaserskega skeniranja za upravljanje voda. | Quality assurance of georeferencing airborne laser scanning data for water resource management. Geodetski vestnik, 57 (2), 271-285. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.02.271-285

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC