naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Odločitveni model povezovanja računovodske in tehnične evidence gospodarske javne infrastrukture

A decision model for integration of the fixed assets register and technical register of public service infrastructure

Avtor(ji):

Petra Pergar, Matija Polajnar

Izvleček:

Na področju načrtovanja, gradnje in upravljanja gospodarske javne infrastrukture se v svetu in Sloveniji poudarja problematika financiranja in dolgoročne zanesljivosti sistemov. V ta namen je treba vzpostaviti učinkovita orodja za podporo odločanju. Podlaga za to pa so ustrezne evidence. V Sloveniji so omrežja, objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture evidentirani v računovodski in tehnični evidenci. Čeprav imata enako vsebino, med seboj praviloma nista povezani. Z njuno kvalitativno in kvantitativno analizo v 13 lokalnih skupnostih v Sloveniji je v prispevku predlagan odločitveni model njunega povezovanja in usklajevanja. Predlagani model lokalnim skupnostim ponuja možnosti za pristop k povezovanju med tehnično in računovodsko evidenco gospodarske javne infrastrukture. To bo prvi korak k oblikovanju učinkovitih orodij za podporo odločanju pri upravljanju gospodarske javne infrastrukture.

Ključne besede:

gospodarska javna infrastruktura, tehnična evidenca gospodarske javne infrastrukture, evidenca osnovnih sredstev

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.02.286-298

Citation:

Petra Pergar, Matija Polajnar (2013). Odločitveni model povezovanja računovodske in tehnične evidence gospodarske javne infrastrukture. | A decision model for integration of the fixed assets register and technical register of public service infrastructure. Geodetski vestnik, 57 (2), 286-298. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.02.286-298

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC