naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Statistična analiza zanesljivosti interpolacijskih metod na karti časovne dostopnosti – primer Varšave

Reliability analysis of interpolation methods in travel time maps – the case of Warsaw

Avtor(ji):

Elżbieta Bielecka, Anna Bober

Izvleček:

Določanje dostopnosti območja s sredstvi javnega prevoza je zelo pomembno. Zaradi velikosti in hitrosti sredstev mestnega prevoza so marsikateri kraji bolj dostopni kot na začetku 20. stoletja. Strokovnjaki so določali dostopnost območja, ki jo izraža čas prispetja na cilj, že v 19. stoletju, ko so izdali prvo karto javnega prevoza v Londonu. Od takrat je nastalo veliko kart dostopnosti. Poleg tega imamo na voljo teoretična pravila oblikovanja kart. Kljub temu nismo še analizirali vpliva metode interpolacije časa vožnje na točnost in obliko kart dostopnosti. Cilj tega prispevka je analiza metod interpolacije, ki so na voljo v programih tipa GIS, za aproksimacijo dostopnosti na poljubnem kraju. Raziskava je bila opravljena na višji šoli Wojskowa Akademia Techniczna (Vojaška tehniška akademija). Njen namen je bil oblikovanje izohron, ki prikazujejo čas vožnje z javnim prevoznimi sredstvi na akademijo. Izidi so dokazali, da je najmanjša napaka interpolacije značilna za metodo IDW, čeprav ta metoda ne registrira majhnih izohronih otokov.Največ napak interpolacije je bilo v metodi »najbližjega soseda«, najmanj koristna lega izohronih otokov pa je bila v metodi »spline«.

Ključne besede:

izohrona, interpolacija, dostopnost, karta časovne dostopnosti

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.02.299-312

Citation:

Elżbieta Bielecka, Anna Bober (2013). Statistična analiza zanesljivosti interpolacijskih metod na karti časovne dostopnosti – primer Varšave. | Reliability analysis of interpolation methods in travel time maps – the case of Warsaw. Geodetski vestnik, 57 (2), 299-312. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.02.299-312

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC