naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Datumska odvisnost deformacij in rotacij geodetske mreže

Datum dependency of strains and rotations in geodetic network

Avtor(ji):

Aleš Marjetič

Izvleček:

V vsaki točki geodetske mreže obravnavamo kinematične količine: normalne deformacije, strižne deformacije in rotacije. Pristop se razlikuje od tradicionalnega geodetskega načina obravnave deformacij na podlagi premikov točk. Deformacije in rotacije so odvisne od spremembe geodetskega datuma. V primeru različnih koordinatnih sistemovv posamezni izmeri ne moremo izračunati pravih vrednosti premikov, deformacij in rotacij. Kljub že opravljenim empiričnim študijam o odvisnosti od datumskih sprememb smo analitično izpeljali matematične izraze odvisnosti deformacij in rotacij od relativne spremembe datumskih parametrov med dvema terminskima izmerama. Praktični prikazfunkcijske odvisnosti je bil izveden na primeru izbrane ravninske geodetske mreže.

Ključne besede:

deformacijska analiza, deformacija, rotacija, normalna deformacija, strižna deformacija, geodetski datum

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.03.447-464

Citation:

Aleš Marjetič (2013). Datumska odvisnost deformacij in rotacij geodetske mreže. | Datum dependency of strains and rotations in geodetic network. Geodetski vestnik, 57 (3), 447-464. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.03.447-464

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC