naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Pomen testiranja hipotez v deformacijski analizi

The significance of hypothesis testing in deformation analysis

Avtor(ji):

Simona Savšek

Izvleček:

V geodeziji na podlagi kakovostnih opazovanj ter ustreznega matematičnega in stohastičnega modela pridobimo zanesljive rezultate. Izpolnjevanje nekaterih meril in zahtev pri merskih in računskih postopkih ugotavljamo z ocenjevanjem in testiranjem značilnih parametrov, pri čemer so postopki statističnega testiranja hipotez nepogrešljivi. V deformacijski analizi s statističnimi testi preizkušamo domneve o parametrih, ugotavljamo skladnost opazovanj in matematičnega modela, odkrivamo grobe pogreške v opazovanjih ter ugotavljamo skladnost domnevno stabilnih točk med terminskimi izmerami in določamo točke s statistično značilnimi premiki. Naloga geodeta je, da za obdelavo kakovostnih merskih podatkov uporabi pravilen in zanesljiv matematični model, ki zagotavlja visoko stopnjo zaupanja v rezultate in tako zmanjšuje naročnikovo tveganje. Postopki statističnega testiranja hipotez pomagajo pri odločitvah, ne morejo pa nadomestiti merskih in računskih postopkov v geodeziji.

Ključne besede:

statistično testiranje hipotez, stopnja značilnosti testa, porazdelitvena funkcija, kritična vrednost, dejansko tveganje

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.03.465-478

Citation:

Simona Savšek (2013). Pomen testiranja hipotez v deformacijski analizi. | The significance of hypothesis testing in deformation analysis. Geodetski vestnik, 57 (3), 465-478. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.03.465-478

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC