naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Testing real time kinematic gnss (gps and gps/glonass) methods in obstructed and unobstructed sites

Preskušanje metod kinematične izmere gnss v realnem času (gps in gps/glonass) na zastrtih in nezastrtih lokacijah

Avtor(ji):

Atunç Pirti, Mehmet Ali Yucel, Kutalmis Gumus

Izvleček:

V tem prispevku je opisan poskus, ki je bil izveden z metodo GNSS – RTK in s katerim naj bi uporabili kombinacijo opazovanj GPS in GLONASS na zastrtih in nezastrtih lokacijah. V študiji se preučuje natančnost in ponovljivost določitve položaja z metodo RTK, ki jo je mogoče doseči ob različnih geometrijskih razporeditvah satelitov in v drugihrazličnih razmerah. Praktična izvedba študije je potekala na obalnem območju Samatya v Istanbulu v Turčiji. Opisane so merske metode RTK (GPS in GPS/GLONASS), podana je tudi njihova primerjava na podlagi učinkovitosti in dosegljive natančnosti določitve položaja. Opazovano območje, kontrolne in testne točke ter območje vpliva dreves, na katerem se natančnost določitve položaja zmanjša, so prikazani s programsko opremo AutodeskLandXplorer Studio ProfessionalTM. Rezultati kažejo, da ima pri določitvi položajev z metodo RTK prednost združitev sistemov GPS in GLONASS.

Ključne besede:

GPS, koordinate, natančnost, zemljevidi, GLONASS, RTK

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.03.498-512

Citation:

Atunç Pirti, Mehmet Ali Yucel, Kutalmis Gumus (2013). Testing real time kinematic gnss (gps and gps/glonass) methods in obstructed and unobstructed sites. | Preskušanje metod kinematične izmere gnss v realnem času (gps in gps/glonass) na zastrtih in nezastrtih lokacijah. Geodetski vestnik, 57 (3), 498-512. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.03.498-512

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC