naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Prostorsko-časovna analiza stanja športnih objektov v Sloveniji v obdobju 1975–2012

Spatio-temporal analysis of the state of sports facilities in Slovenia from 1975 to 2012

Avtor(ji):

Simon Starček, Dušan Petrovič

Izvleček:

Športni objekti so grajeni objekti in površine v prostoru s pomembnimi vplivi in učinki na družbo, ekonomijo in okolje. Zagotavljanje kakovostnih športnih objektov, njihova ustrezna prostorska razporejenost in dostopnost so pomembni dejavniki za razvoj športa, s športom povezanih dejavnosti in kakovost življenja nasploh. Podatki o športnih objektih in njihovi prostorski razporejenosti so merilo kakovosti športnega prostora. So izhodišče za lokalne in nacionalne strategije razvoja športnih objektov, umestitev slednjih v prostor in podporo razvoju drugih, s športom povezanih dejavnosti. V članku sta predstavljena opredelitev športnega objekta ter njegov pomen v prostoru in družbi. V raziskavi so bile analizirane zbirke prostorskih in drugih podatkov o športnih objektih v Sloveniji ter ocenjena njihova kakovost. Izvedena je bila združitev zbirk podatkov o športnih objektih ter dopolnitev z različnimi metodami in postopki zajema podatkov. Izvedene so bile prostorske in druge analize ter kartografska upodobitev stanja športnih objektov po občinah in statističnih regijah. Predstavljena je soodvisnost med vloženimi sredstvi države za športne objekte, koeficientom razvitosti občin ter stanjem pokritih in nepokritih športnih objektov po občinah.

Ključne besede:

športni objekti, prostorski podatki, prostorsko-časovna analiza, tematska kartografija

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.03.544-560

Citation:

Simon Starček, Dušan Petrovič (2013). Prostorsko-časovna analiza stanja športnih objektov v Sloveniji v obdobju 1975–2012. | Spatio-temporal analysis of the state of sports facilities in Slovenia from 1975 to 2012. Geodetski vestnik, 57 (3), 544-560. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.03.544-560

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC