naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Analiza višine plačila za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč v Sloveniji po letu 1979

An analysis of land development tax for the conversion of agricultural land to urban use in Slovenia after 1979

Avtor(ji):

Tina Cimprič, Alma Zavodnik Lamovšek, Anka Lisec

Izvleček:

V članku je obravnavano področje varovanja kmetijskih zemljišč pred pozidavo v Sloveniji z vidika plačila zaradi spremembe namembnosti. Posebno plačilo zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč je bilo na območju Slovenije uvedeno v sedemdesetih letih preteklega stoletja, z njim so želeli upočasniti takratne izredno velike posege v kmetijski prostor in hkrati pridobiti finančne vire za vlaganja v kmetijstvo, predvsem v agrarne operacije. V raziskavi smo preučevali metodologijo obračunavanja ter višino odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč na območju Slovenije za posamezne časovne intervale v obdobju 1979–2012. Poleg rezultatov raziskave predstavljamo zakonska določila, ki so v posameznih obdobjih urejala področje obravnave. Višina namenskega plačila zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč je za študijsko obdobje predstavljena za tri katastrske okraje (Novo mesto, Kranjsko Goro, Mursko Soboto) ter podrobneje za izvedene primere plačil na območju upravne enoteLendava v katastrskem okraju Murska Sobota. Ugotovili smo, da se je višina plačila zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč spreminjala po obdobjih in da je bila v preteklosti že veliko višja od višine plačila, ki je bila določena s spremembo zakonodaje v letu 2011 in v letu 2012 še znižana.

Ključne besede:

zemljišče, tla, kmetijsko zemljišče, izguba tal zaradi pozidave, sprememba namembnosti, odškodnina za spremembo namembnosti, varovanje kmetijskih zemljišč, zakon o kmetijskih zemljiščih

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.03.561-577

Citation:

Tina Cimprič, Alma Zavodnik Lamovšek, Anka Lisec (2013). Analiza višine plačila za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč v Sloveniji po letu 1979. | An analysis of land development tax for the conversion of agricultural land to urban use in Slovenia after 1979. Geodetski vestnik, 57 (3), 561-577. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.03.561-577

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC