naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Prostovoljno množično zajemanje prostorskih podatkov

Crowdsourcing of volunteered spatial data

Avtor(ji):

Radoš Šumrada

Izvleček:

Uporaba množičnih virov je lahko podlaga za proces prostovoljnega uporabniškega zagotavljanja prostorskih podatkov (angl. crowdsourcing) na področju katastrov nepremičnin in v drugih zbirkah podatkov, kar lahko bistveno pospeši zajemanje in zlasti posodabljanje zbirk prostorskih podatkov. Takšen pristop hkrati opazno vpliva na kakovost uradnih podatkov o prostoru. Zato je navedeno raziskovalno področje skupaj z informacijsko tehnologijo zelo obetavno glede razvoja metodologije in gospodarnosti tovrstnih dejavnosti. Prostovoljno množično zajemanje podatkov seveda poleg strokovnih zapletov prinaša cel niz organizacijskih, pravnih, ekonomskih in socialnih pomislekov, ki jih je treba primerno reševati vzporedno s hitrim tehnološkim razvojem. Mednarodno sodelovanje na področju množičnega zajemanja prostorskih podatkov formalno še ne obstaja v ustreznem obsegu. COST ICT akcija IC1203 »Evropska raziskovalna mreža o uporabi množičnih virov za geografske informacije: softver in metodologije za izkoriščanje geografskih informacij iz množice« (ENERGIC – European Network Exploring Research into Geospatial Information Crowdsourcing) omogoča povezovanje in izmenjavo znanstvene metodologije ter tehnoloških rešitev na področju množičnega zajemanja podatkov iz neformalnih virov.

Ključne besede:

akcija COST, množični vir, prostovoljno množično zajemanje, prostorski podatki

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.04.691-701

Citation:

Radoš Šumrada (2013). Prostovoljno množično zajemanje prostorskih podatkov. | Crowdsourcing of volunteered spatial data. Geodetski vestnik, 57 (4), 691-701. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.04.691-701

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC