naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Prostorski etl za boljšo medopravilnost v gis

Spatial etl tool for better interoperability in gis

Avtor(ji):

Katja Šušteršič, Tomaž Podobnikar

Izvleček:

V prispevku predstavimo prostorsko ETL-orodje, ki omogoča medopravilnost prostorskih in neprostorskih podatkov. Skovanka prostorsko ETL-orodje kaže, da orodje omogoča uporabnikom obdelavo in preoblikovanje prostorskih podatkov med podatkovnimi formati. Kratica ETL (angl. extract, transform, load) se nanaša na aktivnost izbora, preoblikovanja in nalaganja podatkov. Uporaba prostorskih podatkov je postala del vsakdanjika, vendar lahko le s pravilno uporabo dosežemo pravo vrednost, ki jo lahko ponudijo uporabnikom. Namen prispevka je predstavitev sposobnosti in uporabnosti prostorskega ETL-orodja, podrobnejša opredelitev ETL-postopka, seznanitev s prostorskim ETL-orodjem FME Desktop ter predstavitev uporabnosti na dveh primerih. V prvem primeru smo vzpostavili poenoteno podatkovno skladišče iz nehomogenih skladišč za ugotovitev vpliva geološke podlage na poškodovanost stavb pri potresu leta 2004. V drugem primeru smo opisali obveščanje lokalnih prebivalcev o predvidenih spremembah vprostoru. S tem smo potrdili fleksibilnost orodja pri urejanju in analizi prostorskih podatkov ter pokazali, da je prostorski ETL primeren za hitrejše in učinkovitejše rešitve pri delu s podatki.

Ključne besede:

prostorski ETL, medopravilnost, ETL, FME Desktop, uporabnost prostorskega ETL-orodja

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.04.719-733

Citation:

Katja Šušteršič, Tomaž Podobnikar (2013). Prostorski etl za boljšo medopravilnost v gis. | Spatial etl tool for better interoperability in gis. Geodetski vestnik, 57 (4), 719-733. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.04.719-733

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC