naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Nova metodologija načrtovanja poti z minimalizacijo razlik med višinskimi kotami nivelete in terena

A novel route design methodology based on minimizing level differences between grade and ground line

Avtor(ji):

Nursu Tunalıoğlu, Metin Soycan

Izvleček:

Ključne besede:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.01.140-154

Citation:

Nursu Tunalıoğlu, Metin Soycan (2014). Nova metodologija načrtovanja poti z minimalizacijo razlik med višinskimi kotami nivelete in terena. | A novel route design methodology based on minimizing level differences between grade and ground line. Geodetski vestnik, 58 (1), 140-154. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.01.140-154

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC