naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Ocena in natančnost ocene 3D-položaja točk v vrtini

Evaluation of 3D positions and the positional accuracy of points within a borehole

Avtor(ji):

Željko Vukelić, Milivoj Vulić

Izvleček:

Ključne besede:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.02.327-341

Citation:

Željko Vukelić, Milivoj Vulić (2014). Ocena in natančnost ocene 3D-položaja točk v vrtini. | Evaluation of 3D positions and the positional accuracy of points within a borehole. Geodetski vestnik, 58 (2), 327-341. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.02.327-341

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC