naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Določitev osenčenosti dolvodne površine betonske pregrade Moste

Determination of the shading of the downstream surface of the Moste concrete dam

Avtor(ji):

Pavel Žvanut, Rok Vezočnik, Goran Turk, Tomaž Ambrožič

Izvleček:

Ključne besede:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.03.453-465

Citation:

Pavel Žvanut, Rok Vezočnik, Goran Turk, Tomaž Ambrožič (2014). Določitev osenčenosti dolvodne površine betonske pregrade Moste. | Determination of the shading of the downstream surface of the Moste concrete dam. Geodetski vestnik, 58 (3), 453-465. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.03.453-465

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC