naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Metoda PPP pri statični izmeri GNSS

PPP method for static GNSS survey

Avtor(ji):

Oskar Sterle, Bojan Stopar, Polona Pavlovčič Prešeren

Izvleček:

Ključne besede:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.03.466-481

Citation:

Oskar Sterle, Bojan Stopar, Polona Pavlovčič Prešeren (2014). Metoda PPP pri statični izmeri GNSS. | PPP method for static GNSS survey. Geodetski vestnik, 58 (3), 466-481. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.03.466-481

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC