naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Razvojne usmeritve na področju zemljiškega katastra in zemljiške administracije

Development guidelines in the field of land cadastre and land administration

Avtor(ji):

Mateja Zupan, Anka Lisec, Miran Ferlan, Marjan Čeh

Izvleček:

Ključne besede:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.04.710-723

Citation:

Mateja Zupan, Anka Lisec, Miran Ferlan, Marjan Čeh (2014). Razvojne usmeritve na področju zemljiškega katastra in zemljiške administracije. | Development guidelines in the field of land cadastre and land administration. Geodetski vestnik, 58 (4), 710-723. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.04.710-723

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC