naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

The quality analysis of the national gravimetric network of Lithuania

Analiza kakovosti nacionalne gravimetrične mreže v Litvi

Avtor(ji):

Petras Petroskevicius, Eimuntas Parseliunas, Rosita Birvydiene, Darius Popovas, Romuald Obuchovski, Lina Papsiene

Izvleček:

Ključne besede:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.04.746-755

Citation:

Petras Petroskevicius, Eimuntas Parseliunas, Rosita Birvydiene, Darius Popovas, Romuald Obuchovski, Lina Papsiene (2014). The quality analysis of the national gravimetric network of Lithuania. | Analiza kakovosti nacionalne gravimetrične mreže v Litvi. Geodetski vestnik, 58 (4), 746-755. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.04.746-755

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC