naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Vpliv velikosti mrežne celice in metod interpolacij na izračunano prostornino

Impact of the grid cell size and interpolation methods on earthwork volume calculation

Avtor(ji):

Tilen Urbančič, Vid Grahor, Božo Koler

Izvleček:

Ključne besede:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.02.231-245

Citation:

Tilen Urbančič, Vid Grahor, Božo Koler (2015). Vpliv velikosti mrežne celice in metod interpolacij na izračunano prostornino. | Impact of the grid cell size and interpolation methods on earthwork volume calculation. Geodetski vestnik, 59 (2), 231-245. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.02.231-245

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC