naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Postopek vzpostavitve in testiranja lastne referenčne GNSS-postaje

Process of setting up and testing our own GNSS reference station

Avtor(ji):

Nikolaj Šarlah, Gašper Štebe, Oskar Sterle

Izvleček:

Ključne besede:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.03.457-472

Citation:

Nikolaj Šarlah, Gašper Štebe, Oskar Sterle (2015). Postopek vzpostavitve in testiranja lastne referenčne GNSS-postaje. | Process of setting up and testing our own GNSS reference station. Geodetski vestnik, 59 (3), 457-472. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.03.457-472

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC