naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Predlog lokalne 2d-geodetske mreže za potrebe gradnje predorskega dela beograjske podzemne železnice

Proposed design of local 2d geodetic network for the construction of the tunnel part of the Belgrade metro

Avtor(ji):

Marija Savanović, Rajko Savanović, Toša Ninkov, Igor Sabados

Izvleček:

Ključne besede:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.03.564-576

Citation:

Marija Savanović, Rajko Savanović, Toša Ninkov, Igor Sabados (2015). Predlog lokalne 2d-geodetske mreže za potrebe gradnje predorskega dela beograjske podzemne železnice. | Proposed design of local 2d geodetic network for the construction of the tunnel part of the Belgrade metro. Geodetski vestnik, 59 (3), 564-576. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.03.564-576

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC