naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Določitev lokalnega geomagnetnega indeksa K

Determination of local geomagnetic K-index

Avtor(ji):

Rudi Čop, Damir Deželjin, Robert De Reggi

Izvleček:

Ključne besede:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.04.697-708

Citation:

Rudi Čop, Damir Deželjin, Robert De Reggi (2015). Določitev lokalnega geomagnetnega indeksa K. | Determination of local geomagnetic K-index. Geodetski vestnik, 59 (4), 697-708. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.04.697-708

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC