naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Pregled algoritmov in programske opreme za segmentacijo optičnih daljinsko zaznanih posnetkov

Overview of segmentation algorithms and software for optical remote sensing imagery

Avtor(ji):

Andreja Švab Lenarčič, Nika Mesner, Krištof Oštir

Izvleček:

Ključne besede:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.04.709-722

Citation:

Andreja Švab Lenarčič, Nika Mesner, Krištof Oštir (2015). Pregled algoritmov in programske opreme za segmentacijo optičnih daljinsko zaznanih posnetkov. | Overview of segmentation algorithms and software for optical remote sensing imagery. Geodetski vestnik, 59 (4), 709-722. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.04.709-722

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC