naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Izdelava 3D-modela kompleksnega kulturnozgodovisnkega spomenika z uporabo digitalne fotogrametrične postaje

Using an Imaging Station in making a 3D model of a complex cultural and historical heritage object

Avtor(ji):

Admir Mulahusić, Nedim Tuno, Jusuf Topoljak, Džemaila Balić

Izvleček:

Namen prispevka je prikazati značilnosti tehnologije laserskega skeniranja pri dokumentiranju kulturnozgodovinskih objektov kompleksne oblike. Popolno digitalno snemanje spomenika je večdimenzionalen proces. Postopek je odvisen od narave samega objekta ter primerne metode merjenja in obdelave. V članku je opisan postopek geometrijske dokumentacije spomenika Umirajoči lev, ki se začne z zajemom podatkov, sledi obdelava, sklene se s predstavitvijo končnih rezultatov. Danes se 3D-modeli pogosto uporabljajo za širjenje informacij o kulturnozgodovinskih spomenikih, na primer prek interneta v obliki formata *vrml. Kljub temu je oblikovanje visokoločljivih modelov, njihovo objavljanje in interakcija z njimi še vedno izziv in težka naloga. Zagotovo so takšni modeli z določeno stopnjo točnosti neprecenljivo sredstvo za restavriranje, ohranjanje in upravljanje spomenikov. Glavni cilj tega dela je bil raziskati postopek pridobivanja kolikor je mogoče podrobnega in točnega 3D-modela spomenika.

Ključne besede:

kulturnozgodovinska dediščina, dokumentiranje kulturnozgodovinske dediščine, lasersko skeniranje

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.01.28-41

Citation:

Admir Mulahusić, Nedim Tuno, Jusuf Topoljak, Džemaila Balić (2016). Izdelava 3D-modela kompleksnega kulturnozgodovisnkega spomenika z uporabo digitalne fotogrametrične postaje. | Using an Imaging Station in making a 3D model of a complex cultural and historical heritage object. Geodetski vestnik, 60 (1), 28-41. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.01.28-41

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC