naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Robustne statistične metode, Dopplerjeva opazovanja in vpliv večpotja pri opazovanjih GNSS v oteženih razmerah

Robust statistics, Doppler observations and multipath effect in GNSS in adverse conditions

Avtor(ji):

Klemen Kozmus Trajkovski, Oskar Sterle, Bojan Stopar

Izvleček:

Z visokoobčutljivimi sprejemniki se poskuša zagotoviti neprekinjena navigacija, tudi v oteženih razmerah za sprejem signalov. Posebna sestava teh sprejemnikov in posebne tehnike za njihovo obdelavo omogočajo sprejem zelo šibkih signalov. Vplivi na opazovanja, predvsem večpotje, lahko povzročijo velike pogreške položaja. V prispevku predstavljamo koncept delovanja visokoobčutljivih sprejemnikov GPS ter prikazujemo možnosti za uporabo obdelave opazovanj z robustnimi statističnimi metodami in Dopplerjevimi opazovanji. Na podlagi Dopplerjevih opazovanj lahko ocenimo velikost pogreška večpotja.

Ključne besede:

visokoobčutljivi sprejemniki GNSS, otežene razmere, večpotje, robustne metode statistike, Dopplerjeva opazovanja

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.01.42-52

Citation:

Klemen Kozmus Trajkovski, Oskar Sterle, Bojan Stopar (2016). Robustne statistične metode, Dopplerjeva opazovanja in vpliv večpotja pri opazovanjih GNSS v oteženih razmerah. | Robust statistics, Doppler observations and multipath effect in GNSS in adverse conditions. Geodetski vestnik, 60 (1), 42-52. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.01.42-52

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC