naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Določitev primernega geodetskega datuma z uporabo robustnih statističnih metod

Definition of appropriate geodetic datum using robust statistical methods

Avtor(ji):

Aleš Marjetič, Klemen Kregar

Izvleček:

Pravilna določitev geodetskega datuma je nujen pogoj za pravilno določitev premikov točk. Obstajajo različne metode deformacijske analize, katerih bistvo je pravilna določitev tistih točk, ki niso podvržene premikom in ki lahko predstavljajo primerno koordinatno osnovo za izračun realnih vrednosti premikov ostalih točk. Te metode v večini temeljijo na statističnemu testiranju. Predstavljajo celovito in hkrati kompleksno analizo spreminjanja oblike geodetske mreže in omogočajo določitev statistično značilnih premikov. Če poznamo lastnosti transformacije med rešitvami premikov, ki so določene na podlagi različnih definicij geodetskih datumov, lahko problem definiranja primernega geodetskega datuma rešujemo nekoliko drugače.V obravnavanem članku smo se osredotočili na določitev ustrezne utežne matrike E v transformaciji S. Pri tem smo uporabili splošno znane metode robustne statistike. Robustnost treh izbranih metod smo preverili na dveh različnih situacijah izbranih premikov v obravnavani geodetski mreži ter rezultate primerjali tudi na izbranem primeru geodetske mreže z rezultati klasičnih metod deformacijske analize.

Ključne besede:

geodetski datum, transformacija S, robustna statistika, premik, vplivna funkcija, iterativno prilagajanje uteži

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.02.212-226

Citation:

Aleš Marjetič, Klemen Kregar (2016). Določitev primernega geodetskega datuma z uporabo robustnih statističnih metod. | Definition of appropriate geodetic datum using robust statistical methods. Geodetski vestnik, 60 (2), 212-226. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.02.212-226

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC