naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Vzpostavitev sodobnega katastra: pravni vidik opisovanja nepremičnine v treh razsežnostih

Building a modern cadastre: legal issues in describing real property in 3D

Avtor(ji):

Jesper M. Paasch, Jenny Paulsson, Gerhard Navratil, Nikola Vučić, Dimitrios Kitsakis, Marcin Karabin, Mohamed El-Mekawy

Izvleček:

Obravnava nepremičnin v treh razsežnostih (3D) je postala pomembna raziskovalna tema v preteklem desetletju. V prispevku so predstavljene ugotovitve in nadaljevanje mednarodne razprave o pravnem vidiku evidentiranja nepremičnin v treh razsežnostih, ki je potekala na četrti mednarodni delavnici o 3D-katastru leta 2014 v Dubaju. Namen prispevka je nadgraditi in analizirati pravne vidike trirazsežne nepremičnine ter predstaviti izkušnje na področju določevanja in registracije 3D-nepremičnin. Vzpodbuditi želimo nadaljnjo razpravo o pravnih okvirjih uveljavitve koncepta 3D-nepremičnine in 3D-katastra, predvsem pa pri tem določiti ključne vsebine pri obravnavanju pravnega vidika tega vprašanja.

Ključne besede:

3D-kataster, 3D-nepremičnina, pravni okvir, upravljanje zemljišč

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.02.256-268

Citation:

Jesper M. Paasch, Jenny Paulsson, Gerhard Navratil, Nikola Vučić, Dimitrios Kitsakis, Marcin Karabin, Mohamed El-Mekawy (2016). Vzpostavitev sodobnega katastra: pravni vidik opisovanja nepremičnine v treh razsežnostih. | Building a modern cadastre: legal issues in describing real property in 3D. Geodetski vestnik, 60 (2), 256-268. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.02.256-268

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC