naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Analiza kakovosti podatkov cestne infrastrukture kot dela centralne geoprostorske podatkovne zbirke

Central geospatial database analysis of the quality of road infrastructure data

Avtor(ji):

Siniša Drobnjak, Dragoljub Sekulović, Mladen Amović, Ljubomir Gigović, Miodrag Regodić

Izvleček:

V članku je opisan osnovni logični podatkovni model centralne baze podatkov (CGB). Model je uporabljen pri podatkovni strukturi listov digitalne topografske karte največjega merila – 1 : 25.000, ki so bili izdelani v Vojaškem geografskem inštitutu v Beogradu v Srbiji. Analiza kakovosti cestne infrastrukture v CGB je bila izdelana po standardu ISO 19157, kar je vodilo do nivojskega razvrščanja elementov in podelementov kakovosti, ki so bili analizirani ločeno. Standard ISO 19157 določa postopek ocenjevanja kakovosti, ki prikazuje rezultate analize zavsak element.

Ključne besede:

baza prostorskih podatkov, digitalna topografska karta, cestna infrastruktura, kakovost podatkov

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.02.269-284

Citation:

Siniša Drobnjak, Dragoljub Sekulović, Mladen Amović, Ljubomir Gigović, Miodrag Regodić (2016). Analiza kakovosti podatkov cestne infrastrukture kot dela centralne geoprostorske podatkovne zbirke. | Central geospatial database analysis of the quality of road infrastructure data. Geodetski vestnik, 60 (2), 269-284. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.02.269-284

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC