naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Podatki daljinskega zaznavanja kot možen vir za vzpostavitev 3D-katastra v Sloveniji

Remote sensing data as a potential source for establishment of the 3D cadastre in Slovenia

Avtor(ji):

Petra Drobež, Dejan Grigillo, Anka Lisec, Mojca Kosmatin Fras

Izvleček:

V prispevku obravnavamo tehnologije daljinskega zaznavanja kot enega izmed mogočih virov podatkov za vzpostavitev 3D-katastra nepremičnin v Sloveniji. V naši državi smo pred nekoliko več kot desetletjem dobili pravno podlago za registracijo pravic na stavbah in delih stavb, v ta namen je bil tudi vzpostavljen kataster stavb. Pri pregledu obstoječih podatkov zemljiškega katastra in katastra stavb smo ugotovili, da je treba za vzpostavitev 3D-katastra že za drugo raven podrobnosti (LoD 2), to je za 3D-grafično predstavitev zunanjosti stavbe, dodatno zajeti nekatere značilne točke streh stavb. V ta namen smo na praktičnem primeru preizkusili obstoječe državne podatke, ki pokrivajo celotno območje države, to so stereopari letalskih posnetkov cikličnega aerosnemanja (CAS) in podatki aerolaserskega skeniranja. Ugotovili smo, da so lahko podatki državnega aerolaserskega skeniranja pomemben vir za zajem značilnih točk stavb, ki so poleg že obstoječih katastrskih podatkov potrebni za izdelavo 3D-modelov stavb na drugi ravni podrobnosti, kar je pomembno tako za katastrsko kot zatopografsko področje.

Ključne besede:

daljinsko zaznavanje, zemljiški kataster, kataster stavb, 3D-kataster, ciklično aerosnemanje, aerolasersko skeniranje, Slovenija

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.03.392-422

Citation:

Petra Drobež, Dejan Grigillo, Anka Lisec, Mojca Kosmatin Fras (2016). Podatki daljinskega zaznavanja kot možen vir za vzpostavitev 3D-katastra v Sloveniji. | Remote sensing data as a potential source for establishment of the 3D cadastre in Slovenia. Geodetski vestnik, 60 (3), 392-422. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.03.392-422

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC