naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Analiza vpliva uporabe popravkov ur satelitov pri uporabi metode Precise Point Positioning (PPP)

High rate 30 seconds vs clock interpolation in Precise Point Positioning (PPP)

Avtor(ji):

Sorin Nistor, Aurelian Stelian Buda

Izvleček:

Razvoj tehnologije GNSS (angl. Global Navigation Satellite Systems), vključno s tehnologijo GPS (angl. Global Positioning System), ter vse večja natančnost in točnost produktov službe IGS (angl. International GNSS Service) prispevajo k vse večji uporabnosti in razširjenosti metode PPP (angl. precise point positioning) za določanje položaja. Služba IGS ponuja popravke o urah satelitov za 30-sekundni interval. V članku obravnavamo in primerjamo rezultate statične določitve položaja z metodo PPP za 30-sekundne popravke ur satelitov in za interpolirane vrednosti 300-sekundnih popravkov ur satelitov. Analiza je izvedena v treh korakih: v prvem je analiziran vpliv obeh vrst popravkov ur na popravke faznih in kodnih opazovanj; v drugem vpliv na mokro komponento troposferske refrakcije WTD (angl. wet troposphere delays); v tretjem pa je predstavljena spremenljivost koordinat v smeri vseh treh koordinatnih osi (n, e, h). V raziskavo sta bili vključeni dve postaji IGS, BUCU in SOFI, ter dve postaji EUREF, COST in AUT1. Rezultati kažejo na 30-odstotno povečanje popravkov faznih opazovanj obuporabi interpoliranih vrednosti 300-sekundnih popravkov ur satelita. Na vrednost mokre komponente troposferske refrakcije WTD znaša razlika do nekaj centimetrov, razlika v koordinatah pa je bila največja v smeri komponente n, in sicer na postaji COST in je znašala 5,79 milimetra.

Ključne besede:

GPS, GNSS, PPP, IGS, parametri tirnice, parametri ure satelita

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.03.483-494

Citation:

Sorin Nistor, Aurelian Stelian Buda (2016). Analiza vpliva uporabe popravkov ur satelitov pri uporabi metode Precise Point Positioning (PPP). | High rate 30 seconds vs clock interpolation in Precise Point Positioning (PPP). Geodetski vestnik, 60 (3), 483-494. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.03.483-494

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC