naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Vpliv davčne nepremičninske politike in prihodkov občin na notranje selitve: študija primera za Mestno občino Ljubljana

Impact of the real estate taxation and municipal revenue on dynamics of internal migration: Case study for City Municipal of Ljubljana

Avtor(ji):

Petra Janež, Marija Bogataj, Samo Drobne

Izvleček:

Med pomembnimi dejavniki, ki vplivajo na notranje selitve, je obdavčitev nepremičnin. V prispevku obravnavamo vpliv obdavčitve nepremičnin na tokove stalnih selitev med prostorskimi enotami na lokalni ravni. Predstavljen je vpliv spremenjene davčne politike, predvidene s sicer razveljavljenim Zakonom o davku na nepremičnine, naprivlačnost in lepljivost slovenskih občin za tokove selivcev. Za namene proučevanja smo razvili prostorski interakcijski model selitev. Poleg davčne stopnje, ki prek stanovanjske rente vpliva na ceno stanovanjskih nepremičnin in prihodek občine, smo v model vključili še druge pojasnjevalne spremenljivke, in sicer: število prebivalcev, čas potovanja, zaposlenost, povprečni bruto osebni dohodek, prihodek občine na prebivalca, stanovanjske površine na prebivalca in povprečno ceno za kvadratni meter stanovanja. Na podlagi razpoložljivih podatkov smo s pridobljenim modelom z vključitvijo davčne stopnje kot odločitvene spremenljivke analizirali vpliv davčne politike na privlačnost občin v ponoru za selivce v Sloveniji in podrobneje v Mestni občini Ljubljana. Analizirali smo tudi spremembe v prihodkih občin iz naslova obdavčitve nepremičnin obravnavanih območij za selivce.

Ključne besede:

stanovanjska renta, davek na nepremičnine, cena stanovanjskih nepremičnin, prihodek občine, prostorski interakcijski model, notranje selitve

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.04.644-684

Citation:

Petra Janež, Marija Bogataj, Samo Drobne (2016). Vpliv davčne nepremičninske politike in prihodkov občin na notranje selitve: študija primera za Mestno občino Ljubljana. | Impact of the real estate taxation and municipal revenue on dynamics of internal migration: Case study for City Municipal of Ljubljana. Geodetski vestnik, 60 (4), 644-684. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.04.644-684

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC