naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Variacije vrednosti TEC na območju Srbije v obdobju povečane sončeve aktivnosti v letih 2013 in 2014

Variations of total electron content over Serbia during the increased solar activity period in 2013 and 2014

Avtor(ji):

Dragan Blagojević, Miljana Todorović Drakul, Oleg Odalović, Sanja Grekulović, Jovan Popović, Danilo Joksimović

Izvleček:

Za razumevanje splošnih lastnosti ionosfere na območju Srbije smo opravili analizo časovnih in prostorskih sprememb vrednosti količine TEC (angl. total electroncontent). Osredotočili smo se na ugotavljanje dnevnih in letnih časovnih ter prostorskih sprememb razmer v ionosferi na podlagi vrednosti TEC, določenih z opazovanji GNSS oziroma GPS. Na podlagi opravljenih analiz smo skušali opredeliti lastnosti ionosfere na območju Srbije na lokalni in regionalni ravni. V obdobju intenzivne Sončeve aktivnosti so se dnevne vrednosti TEC spreminjale med 4 TECU (angl. total electron content unit) v nočnih urah in 55 TECU okrog poldneva. Te spremembe ustrezajo vrednostim zenitne ionosferske refrakcije od 0,6 metra ponoči do 8,8 metra podnevi. Sezonske spremembe vrednosti TEC se dobro ujemajo z običajno letno Sončevo aktivnostjo, kjer razlike v vrednosti TEC med letnimi časi dosežejo 45 TECU. Prostorska spremenljivost vrednosti TECU je opazna v vseh smereh, zato je ne moremo predstaviti s konstantnimi vrednostmi ali v obliki trenda.

Ključne besede:

GNSS, GPS, variacija ionosfere, skupna vsebnost elektronov (TEC)

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.04.734-744

Citation:

Dragan Blagojević, Miljana Todorović Drakul, Oleg Odalović, Sanja Grekulović, Jovan Popović, Danilo Joksimović (2016). Variacije vrednosti TEC na območju Srbije v obdobju povečane sončeve aktivnosti v letih 2013 in 2014. | Variations of total electron content over Serbia during the increased solar activity period in 2013 and 2014. Geodetski vestnik, 60 (4), 734-744. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.04.734-744

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC