naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Transformacija deformiranih geodetskih mrež v nove referenčne koordinatne sisteme: študija primera transformacije ED50-ITRFXX v Turčiji

Transformation of distorted geodetic networks to new coordinate reference systems: a case study for ED50-ITRFXX transformation in Turkey

Avtor(ji):

Metin Soycan, Arzu Soycan, Nursu Tunalıoğlu

Izvleček:

Transformacija med mednarodnim terestričnim referenčnim sestavom ITRFXX (angl. International Terrestrial Reference Frame), realiziranim za lokalne in regionalne geodetske mreže, ter geodetskim datumom ED50 (angl. European Datum 1950) se v praksi izvaja z več transformacijskimi modeli. Včasih modeli, ki se uporabljajo v praksi, niso primerni za nekatere transformacije in lahko občutno zmanjšujejo točnost transformiranih koordinat točk. V študiji smo najprej obravnavali polinomsko transformacijos splošnimi enačbami in izraženo s kompleksnimi števili kot alternativno rešitev za dobro poznane transformacijske modele za modeliranje distorzij. Dodatno smo obravnavali transformacijske modele, ki temeljijo na radialnih baznih aktivacijskih funkcijah in predstavljajo sodoben pristop k ocenjevanju funkcij z več spremenljivkami. Transformacijski problem je prikazan na dveh numeričnih študijskih primerih, ki so stvarni podatki iz dveh regij v Turčiji.

Ključne besede:

transformacija koordinat, ED50, ITRF, splošna polinomska transformacija, transformacija s kompleksnimi števili, radialne bazne aktivacijske funkcije

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.01.58-75

Citation:

Metin Soycan, Arzu Soycan, Nursu Tunalıoğlu (2017). Transformacija deformiranih geodetskih mrež v nove referenčne koordinatne sisteme: študija primera transformacije ED50-ITRFXX v Turčiji. | Transformation of distorted geodetic networks to new coordinate reference systems: a case study for ED50-ITRFXX transformation in Turkey. Geodetski vestnik, 61 (1), 58-75. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.01.58-75

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC