naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Politika načrtovanja mesta: nova stanovanjska naselja na degradiranih območjih v Zagrebu

City planning policy: New housing developments in Zagreb brownfields

Avtor(ji):

Lea Petrović Krajnik, Ivan Mlinar, Damir Krajnik

Izvleček:

Namen prispevka je pokazati politiko načrtovanja mest na področju preoblikovanja degradiranih območij, posebej preobrazbe teh območij v stanovanjska naselja. Rezultati raziskave treh izbranih primerov so pokazali, da preobrazba degradiranih območij v stanovanjska naselja prispeva h kakovosti življenja na regeneriranem območju ter njegovi umestitvi v širše območje, tudi z vidika trajnostnega razvoja na lokalni ravni. Razvoj novih stanovanjskih območij prispeva k boljšemu povezovanju prostora in dinamičnejši mobilnosti. Zasnova in načrtovanje novih stanovanjskih območij v skladu z organiziranimi programi, kot je hrvaški nacionalni program socialne stanovanjske gradnje, dovoljuje hitro in celovito izvedbo posegov velikih meril ter zagotavlja enakopravno socialno vključenost in kakovostne življenjske razmere. Območja, ki so bila prej monofunkcionalna, zaprta in nedostopna, tako postajajo večnamenska, odprta in dostopna ter so motor razvoja v širšem kontekstu. Preobrazba, ki temelji na aktivni urbani politiki, celovitem urbanističnem načrtovanju in projektiranju, prispeva k trajnostnemu razvoju na lokalni ravni in izpolnitvi aalborških zavez.

Ključne besede:

Zagreb, politika načrtovanja mest, degradirana območja, razvoj stanovanjskih območij, hrvaški nacionalni program socialne stanovanjske gradnje, trajnostni razvoj

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.02.246-262

Citation:

Lea Petrović Krajnik, Ivan Mlinar, Damir Krajnik (2017). Politika načrtovanja mesta: nova stanovanjska naselja na degradiranih območjih v Zagrebu. | City planning policy: New housing developments in Zagreb brownfields. Geodetski vestnik, 61 (2), 246-262. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.02.246-262

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC