naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Vrednotenje postopkov za ocenjevanje točnosti georeferenciranja geodetskih načrtov

Validation of georeferencing accuracy estimation techniques for geodetic plans

Avtor(ji):

Nedim Tuno, Admir Mulahusić, Jusuf Topoljak, Dušan Kogoj

Izvleček:

V raziskavi so kritično obravnavane tri tehnike za vrednotenje ocene položajne točnosti georeferenciranja, s čimer smo želeli oceniti možnosti ugotavljanja in odpravljanja geometrijskih deformacij rastrskih slik. Postopki vrednotenja, zasnovani na popravkih veznih točk, metodi testnega vzorca in navzkrižnem preverjanju, so izvedeni v programskem paketu PlanTra. Cenilke točnosti, pridobljene z navedenimi postopki ob uporabi različnih funkcionalnih modelov, so natančno raziskane na značilnem testnem območju. Dokazano je, da daje tehnika navzkrižnega preverjanja veliko zanesljivejše ocene točnosti kot standardni pristop, ki temelji na popravkih veznih točk.

Ključne besede:

ocena položajne točnosti, georeferenciranje, navzkrižno preverjanje, RMSE

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.03.373-386

Citation:

Nedim Tuno, Admir Mulahusić, Jusuf Topoljak, Dušan Kogoj (2017). Vrednotenje postopkov za ocenjevanje točnosti georeferenciranja geodetskih načrtov. | Validation of georeferencing accuracy estimation techniques for geodetic plans. Geodetski vestnik, 61 (3), 373-386. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.03.373-386

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC